BalREc - Investment And Real Estate Market Conference 2018

От създаването й през 2006 г. конференция BalREc като най-влиятелната публична платформа за дискусия в сектор недвижими имоти и инвестиции събира високо ниво представители от най-активните компании от сферата на инвестиционните проекти в България: инвеститори и инвестиционни фондове, банки, консултанти, правни компании, асет мениджъри и др., с цел да дискутират и анализират пазарните тенденции и прогнози по отделните сегменти – офис, търговски, индустриални, жилищни и ваканционни проекти, икономическия климат като фактор за развитието на проектите, предизвикателствата, които инвеститорите срещат, добрите практики при управление на активите и актуалните модели за пазарна реализация.
 
Акценти на програмата:
● Икономическа преглед 2018/2019: България и региона
● Тенденции при инвестициите в недвижими имоти: доходност, рискове и перспективи 
● Пазар на офиси: проекти, механизми и прогнози
● Пазар на търговски площи: трансформацията в процес
● Пазар на жилища:развитието на жилищния продукт
● Пазар на градски и ваканционни хотели: тенденции и предизвикателства
 

 

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на: