Димитър Савов изпълнителен директор, BLD

Димитър Савов

Димитър Савов е изпълнителен директор на БЛД от 2006 г.
До 2010 г. компанията съществува под името Bulgarian Land Development, листвана на Лондонската борса, с цел инвестиции в недвижимите имоти в България. През 2010 г. Бългериан Ленд Дивелъпмънт се трансформира в БЛД Асет Мениджмънт. Oт 2014 г. компанията разделя дейността си в три основни направеления - BLD HOMES (жилищни проекти), BLD OFFICES (бизнес сгради) и BLD ASSETS (проблемни активи). Брандът БЛД е част от групата на Ей Джи Кепитъл АД.