Програма

BALREC 2018 – предварителна програма
8 ноември 2018, Sofia Event Center, Sofia
 
Предварителна програма (подлежи на промени) 
 
9:00 – 12:00 СУТРЕШНА СЕСИЯ: ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ – БЪЛГАРИЯ И SEE
 
9:00 – 9:30 Pre-Opening session: Икономика 2018-2019: прогнози, рискове и перспективи.
-Какви са очакванията за икономическия растеж през 2019 и кои са факторите, които ще го определят? 
-Какви са индикациите за нивата на лихвените проценти – можем ли да очакваме покачване през 2019 и какви са рисковете за пазара на недвижими имоти?
-Сектори с потенциал: Кои сектори ще бъдат основният двигател на икономиката? 
-Характеристики на пазара на труда  – какво да очакваме през 2019?
 
Юлиян Михов, директор бизнес развитие, PWC
Лъчезар Богданов, управляващ партньор, Industry Watch
Кристофор Павлов, водещ икономист, Unicredit Bulbank
 
 
9:40 – 10:40 Панел 1: Investments and development: инвестиционна среда – България 2018
 - Финансиране 2018/2019: Какви са нагласите на банковия сектор в България спрямо финансиране на проекти в сектор "недвижими имоти"?
-Благоприятна икономическа среда, достъпно финансиране, все по-активен процес на урбанизация: кои фактори създават апетит на инвеститорите в сектор недвижими имоти в България и региона? Какви са рисковете?
-България е на челни позиции в докладите като дестинация за инвеститори търсещи по-висока доходност спрямо средната за европейските пазари: Какъв инвестиционен продукт предлага България на капиталовите пазари? Какво липсва?
-Кои сегменти и какъв тип проекти ще привличат капитал през следващите 3-5 години? Къде е потенциалът и как да го развием? 
 
Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management 
Сергей Койнов, изпълнителен директор, Lion’s Head Investment 
Представител на NEPI Rockcasle (поканен)
Представител на Prime Kapital (поканен)
Представител на Colliers CEE/SEE 
Левон Хампарцумян, CEO и председател на УС, Уникредит Булбанк 
Модератор: Михаела Лашова, изпълнителен директор, Forton | Cushman&Wakefield 
 
 
10:40 – 11:00 Кафе пауза
 
 
11:00 – 12:00 Панел 2: SEE Real Estate Investment markets 2018/2019: Къде е SEE на европейската инвестиционна карта?
- Какъв инвестиционен продукт предлагат страните от SEE на капиталовите пазари? Какъв е обемът сделки и какъв е профилът на инвеститорите? 
 - SEE Property lending: Какви са тенденциите при финансирането на сделки и проекти в сектор "недвижими имоти" за SEE? Кои са предпочитаните за финансиране активи и кои предполагат повече риск?
-Румъния: макроикономическа динамика и атрактивни нива на доходност – какво да очакваме от пазара в бъдеще?
-Сърбия: строителна активност и растящ пазар – какви са спецификите на търсенето и предлагането и къде е потенциалът?

Поканени участници: 
Andrew Peirson MRICS, Управляващ директор SEE, CBRE
Ana Vukovic, Управляващ директор | Greece & Serbia, Colliers(invited)
Andrei Vacaru, Head of Capital Markets, JLL Romania(invited)
Dragan Radulovic, Управляващ директор на Cushman & Wakefield CBS International(invited)
Radu Boitan, Investment Director, Revetas (invited)
Представител на Investment/Development компания с активни проекти в Сърбия
Представител на Investment/Development компания с активни проекти в Румъния
Явор Костов, мениджър Инвестиционни продажби, Cushman & Wakefield Forton
Юлиана Матеева, партньор, KPMG 
Модератор: Георги Димитров, Директор отдел „Консултантски Услуги и Оценки“, MBL  
 
12:00 – 13:00 Обяд
 
 
13:00 – 17:00 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ – в 2 зали
 
 
ЗАЛА АЛФА – OFFICES, RETAIL, LOGISTICS
 
 
13:00 – 14:10 Панел Алфа – 3: Пазар на офиси – проекти, фактори и пазарни предизвикателства
-Тренд 2018/2019: Какво е състоянието на пазара на офис площи в България към края 2018 и какво да очакваме през следващата? 
- Какви са средно и дългосрочните перспективи за развитие на офис пазара? Къде е потенциалът за развитие - ще бъде ли така атрактивен офис сегмента за дивелопърите, с оглед очакваното значимо нарастване на предлагането на модерни офис площи през следващите няколко години? 
-Какви са предизвикателствата пред IT/BPO индустрията в България като двигател на офис пазара? Как прогнозите за пазара на труда ще повлияят на плановете на бъдещите офис наематели? Предоставят ли нови възможности в борбата за търсенето на човешки ресурс градовете извън София?
 
Адина Уелш, директор, Raiffeisen Property Management
Таня Косева-Бошова, управляващ парньор, Park Lane Developments
Aнтон Славчев, асет мениджър, Serdika Offices
Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Търговски Център Европа
Тодор Брешков, член на Борда на директорите, Фонд недвижими имоти България
Представител на investment/development компания с актуален офис проект
Представител на IT/BPO компания
Модератор: Станимира Пашова, мениджър офис площи, Forton | Cushman&Wakefield
 
14:10 – 15:10 Панел Алфа – 4: Бъдещето на офис пространството 
-Здравословна среда, дизайн, технологии,  гъвкаво пространство, повече удобства – как изглежда офисът на бъдещето? 
-Офис средата като фактор за привличане и развитие на човешки капитал. Employer branding, корпоративната култура  и офис пространството. 
-Как co-working трендът се отразява на традиционния пазар на офис площи? Очаква ли се по-сериозно навлизане на co-working пространствата на българския пазар?
 
Давид Давидов, управляващ партньор, Garitage Park
Бернд Стингрубе, Проект мениджър, RPHI
Верка Петкова, директор „Бизнес развитие“, Colliers International
Представител на MBL
Бойко Яръмов, съосновател и изпълнителен директор, Telerik Academy и Campus X
Представител на investment/development компания с актуален офис проект
Представител на co-working пространство
Представител на IT/BPO компания
Модератор: 
 
 
15:10 – 15:30 Кафе пауза
 
 
15:30 – 16:30 Панел Алфа - 5: Пазар на търговски площи – трансформацията в процес
-Какъв е дневният ред на пазара на търговски площи в среда на икономически подем и растящо потребление, дигитална трансформация и постоянно променящи се потребителски модели и изисквания? Какви са спецификите на търсенето и предлагането в София и основните градове на България и как се отразяват на наемните нива?
-Какви са характеристиките на успешния търговски микс  – какво привлича модерния потребител? 
-Как традиционният ритейл запазва конкурентни предимства спрямо динамично развиващата се e-commerce индустрия? Какви са успешните модели за адаптация? Какъв бизнес модел стои зад глобалната тенденция утвърдени онлайн платформи да отварят традиционни обекти?  
-Какво е мястото на новото поколение потребители – millennials, или родените след 2000г. в стратегията на търговските центрове? Ще променят ли те изцяло начина на пазаруване? 
 
Представител на NEPI Rockcasle
Зорана Бурлич, главен изпълнителен директор на Delta Real Estate
Иван Граматиков, мениджър търговски площи, Forton | Cushman&Wakefield
Стефан Косев, управител, Regent's property advisors
Венцислав Огнянов, управител, ССС
Представител на водеща retail компания
Представител на e-commerce компания 
Модератор: Боряна Пенева, мениджър търговски площи, Colliers International
 
16:40 – 17:30 Панел Алфа – 6: Пазар на логистични и индустриални площи: потенциал и перспективи
-Кои са двигателите на засиления инвестиционен интерес към индустриалните и логистични проекти?
-Докога ще е актуална тенденцията търсенето да изпреварва предлагането при пазара на модерни логистични площи? 
-Какви са характеристиките на новото поколение логистични площи? Как динамиката при електронната търговия влияе на развитието на сектора? Какъв е обемът на „Urban logistics” пазарът в България и какви са очакванията за бъдещия потенциал?
 
Даниела Бойчева, мениджър индустриални и логистични площи, Colliers International
Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални и логистични площи", C&W Forton
Представител на BPD
Представител на Galaxy Investment Group
Представител на спедиторска компания
Представител на Speedy/Econt/DHL
 
 
ЗАЛА БЕТА – RESIDENTIAL, HOSPITALITY, PROPTECH
 
 
13:00 – 14:10 Панел – Бета 3: Пазар на жилища 2018: Търсене, предлагане, цени, прогнози.
-Тенденции: Накъде отива жилищният пазар? Какви са предизвикателствата пред жилищните предприемачи в края на 2018? Какви са рисковете и очакванията за 2019?
-Търсене: Променя ли се профилът на жилищните купувачи? Как новото поколение жилищни обитатели (т.нар millennials) променя облика на жилищния продукт? 
-Предлагане: Луксозни, среден клас, достъпни, мащабни, бутикови, ексклузивни - ясно сегментиран ли е жилищният пазар и в кой сегмент има потенциал поради недостиг спрямо нивата на търсене? Има ли широк избор модерният жилищен купувач?
-Финансиране: Очаква ли се промяна при условията за ипотечно кредитиране, като важен фактор за пазара на жилища?
 
Представител на Bigla III
Представител на Stonehard
Каталина Тома, изпълнителен директор за България и Румъния, AccorHotels
Представител на RU House
Представител на City Home
Представител на RT Consult
Представител на investment/development компания с актуален жилищен проект
Тихомир Тошев, Кредит Център/Представител на банка
Модератор: Георги Павлов, изпълнителен директор, Адрес 
 
 
14:10 – 15:10 Панел – Бета 4: Жилищните комплекси – как да предоставим максимално добра среда на живот?
-Безопасност, професионално управление, здравословна среда, удобства и услуги – кое прави т.нар gated community комплекси предпочитано място за живот от обитателите им?
-Инвестиции:  Кои са зоните, които (ще) предоставят най-добри възможности за развитие на жилищни проекти в София? А в останалата част от страната?  Локацията и инфраструктурната обезпеченост ли са основните фактори?
-Професионалното управление като основен фактор за предоставяне на благоприятна жилищна среда
-Активите под т.нар. „Витошка яка“ се радват на сериозен пазарен интерес. Какъв е делът на закупените имоти с инвестиционна цел спрямо тези, които са за собствено ползване и променя ли се тази пропорция? Къде е устойчивият баланс?
 
Румен Величков, търговски директор, Residential Park Lozen 
Инж. Пламен Андреев, управител, Planex invest
Представител на Arco Real Estate
Константин Бобчев, управител, Smart Consultants
Представител на Unique Estates
Модератор: Свобода Коджаманова, мениджър жилищни площи, Colliers International
 
 
15:10 – 15:30 Кафе пауза
 
 
15:30 – 16:30 Панел – Бета 5: Градски и ваканционни хотели – тенденции 2018
-Каква е 2018 за хотелския бизнес в България, какъв е профилът на ползвателите и как индустрията определя постигнатите оперативни резултати и основни показатели (RevPAR, ADR, запълняемост)? Какви са очакванията за 2019?
-Кои са факторите за растеж, предизвикателствата и заплахите пред индустрията?
-С какво София привлича интереса на международните хотелски оператори? Къде са второстепенните градове в плановете им? Какви са предпочитаните оперативни формати – договор за управление, франчайнз, лизинг…и защо? Какви са основните изисквания на международните вериги и какво трябва да знаят инвеститорите преди да стартират преговори?
-Предизвикват ли инвестиционен интерес хотелите в България? Можем ли да очакваме придобиване на активи в хотелския сегмент и какъв е профилът на инвеститорите?
 
Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор,Terra Tour Service
Дирек Сезер, Директор Развитие ЮИЕ, Orbis Hotel Group
Живко Иванов, директор Еправление на активите, Galaxy Investment Group
Адриана Ангелова, директор „Маркетинг и продажби“, BT Hotels Collection
Елена Косева, Св. Св. Контантин и Елена 
Представител на booking.com
Представител на MBL
Модератор: Деян Тодоров, старши консултант, Forton
 
 
16:40 – 17:30 Панел Бета – 6: Proptech: Дигитализацията и пазарът на недвижими имоти - разговор за технологии и иновации
-Виртуална реалност, изкуствен интелект, IoT, е-mobility , big data, BIM – кои са иновациите, които (ще) определят технологичните тенденции в сектор „недвижими имоти“? Как дигиталните технологии създават стойност за индустрията? Кои са успешните модели за адаптация?
-Как инвестицията в технологии да се превърне в добавена стойност за проектите и услугите, а не самоцел – къде е балансът?
-Showcase: Успешни модели и добри практики
-AirBnB, e-commerce, Co-working, millennials – има ли и други двигатели на промяна и кои са те? Заплаха или възможност е глобалният тренд „дигитализация“ за индустрията на недвижимите имоти? 
 
Представител на KPMG
Георги Брашнаров, Nemetschek
Представител на Telelink
Представител на Siemens
Представител на Schnider Electric
Представител на ABB
Представител на фасилити мениджмънт компания
Представител нa Colliers, Forton, MBL
 
17:30 – 19:00 Коктейл
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernd Steingrube, Проект мениджър, RPHI

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: